logo školy

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
  H O M E
  O   Š K O L E
  Z A M Ě S T N A N C I
  D O K U M E N T Y
  R O Z V R H   H O D I N
  F O T O G A L E R I E
  Š K O L S K Á   R A D A
  Š K O L N Í   D R U Ž I N A
  Ž Á K .  P A R L A M E N T
  Ž Á K .  K N I H O V N A
  K O N T A K T Y

Ocenění společnosti Scio

Lípa zasazená 26. 10. 2018 na školní zahradě ke 100. výročí založení Československé republiky roste již

strom


Virtuální prohlídka školyOP Věda, výzkum a vzdělávání
Aktualizace:  12. září 2019                  Služební pošta                  Školní vrba                  Obědy ve školní jídelně                  Návrh a realizace:  Rostislav   Salamon